Termeni si conditii si informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În pagina www.peletibio.ro o sa afli informații despre produsele comercializate de Trident Oil Energy S.R.L..

Declaraţie de confidenţialitate

Protecţia confidențialității şi a datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect important pentru noi și îi acordăm atenţie în toate relaţiile noastre de afaceri. Ne angajăm să respectăm confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi să acţionăm întotdeauna în conformitate cu prevederile legislației privind protecţia datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) şi cu prezenta Politică de Confidenţialitate.

1.Domeniul de aplicare al prezentei Politici de Confidenţialitate

Prezenta Politică de Confidenţialitate este destinată să vă informeze asupra modului în care:

Societatea TRIDENT OIL ENERGY S.R.L., o societate legal constituita și funcționând în baza legilor romane, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1037/18.04.2016 având C.I.F. RO35970736, cu  sediul social în Constanta, str. Soldat. N. Predescu nr.4, județ Constanta, e-mail office@tridentoil.ro,

utilizează datele cu caracter personal, ce informații sunt colectate şi evaluate despre utilizatorii site-ului nostru web şi modul în care sunt utilizate, transmise terţilor sau prelucrate în orice altă modalitate.

2.Colectarea de informaţii

2.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Ca şi regulă, divulgarea datelor cu caracter personal nu este necesară pentru utilizarea serviciilor noastre online. În cazul în care anumite date cu caracter personal (precum numele, prenumele, adresa poştală sau adresa de e-mail etc.) sunt colectate în cadrul serviciilor noastre online, acest lucru este efectuat, pe cât posibil, prin furnizarea în mod voluntar de către dumneavoastră.

2.2. Datele colectate în mod automat

Din motive de securitate a datelor şi în scopul optimizării accesibilității utilizatorilor, colectăm, de asemenea și date fără caracter personal referitoare la utilizarea serviciilor noastre online. De exemplu, sunt stocate următoarele date: browser-ul de internet utilizat, sistemul de operare, numele domeniului site-ului pe care l-aţi vizitat ultima dată înainte de a accesa site-ul nostru, numărul de vizite şi timpul mediu petrecut pe site-ul nostru, precum şi paginile pe care le-aţi accesat.

Astfel de date colectate în mod automat nu sunt asociate cu date din alte surse. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a verifica retroactiv aceste date, în cazul în care ne sunt aduse la cunoștință indicaţii concrete de utilizare ilegală.

2.3. Cookie-uri

Serviciile noastre online utilizează aşa-numitele cookie-uri de navigare.

Cookie-urile nu vă afectează în niciun fel calculatorul. Acestea sunt fişiere mici cu setări de configurare care ne ajută să facem ca serviciile noastre online să fie mai prietenoase, mai eficiente şi mai sigure. În plus, cookie-urile servesc la implementarea anumitor funcționalități ale utilizatorilor.

De regulă, serviciile noastre online utilizează „cookie-uri de sesiune” care sunt şterse automat după închiderea browser-ului. Uneori, acestea utilizează și „cookie-uri persistente” care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când vor expira sau vor fi şterse manual. Acestea din urmă ne permit să vă recunoaştem browser-ul la următoarea dumneavoastră vizită. Pentru mai multe detalii referitoare la „cookie-uri ale terţilor”, adică cookie-urile furnizorilor terţi, precum Google Inc., vă rugăm să consultaţi regulile de confidenţialitate ale acestor furnizori.

Puteţi să vă ajustaţi browser-ul sau setările de confidenţialitate ale dispozitivelor dumneavoastră mobile pentru a fi notificat de fiecare dată când un fişier cookie este trimis pe dispozitiv, astfel încât să puteţi decide dacă permiteţi sau nu un cookie, de la caz la caz. De asemenea, puteţi dezactiva acceptarea de cookie-uri, doar în anumite cazuri sau în mod prestabilit, şi puteţi activa ştergerea automată a copiilor de fiecare dată când închideţi browser-ul. Cu toate acestea, trebuie să reţineţi că anumite funcționalități ale serviciilor noastre online nu vor putea fi pe deplin accesibile dacă dezactivaţi cookie-urile.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Cookie-urile.

2.4. Analiza web

În scopul optimizării funcționale continue şi a unei maxime accesibilităţi pentru utilizatori, o parte din serviciile noastre online utilizează serviciile de analiză web şi plugin-urile sociale enumerate mai jos. Datele utilizate în acest scop sunt exclusiv fără caracter personal.

Google Analytics: Google Analytics de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA, utilizează aşa-numitele cookie-uri, adică fişiere text stocate pe computer pentru a analiza folosirea de către dumneavoastră a serviciilor noastre online. De regulă, datele referitoare la comportamentul dumneavoastră de utilizator colectate prin cookie-uri, sunt transmise către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP în serviciile online, Google va trunca adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene şi în Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA şi va fi truncată acolo. În numele operatorului de servicii online, Google va utiliza informaţiile pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor online, pentru a întocmi rapoarte ale acestor activităţi şi pentru a furniza alte servicii pentru operatorul site-ului web legate de utilizarea serviciilor online şi de activitatea pe internet. Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deţinute de Google. Puteţi preveni stocarea cookie-urilor prin selectarea setării corespunzătoare din browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, în acest caz, nu veţi putea să utilizaţi pe deplin toate funcționalitățile serviciilor noastre online. În plus, puteţi preveni colectarea datelor generate de cookie-uri şi utilizarea acestora de către Google prin descărcarea şi instalarea plugin-ului browserului disponibil la adresa  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de utilizare şi regulile de confidenţialitate, vă rugăm să consultaţi www.google.com/analytics/terms/gb.html sau https://www.google.com/policies/ /.

3.Utilizarea datelor cu caracter personal

Ca principiu, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt prelucrate şi utilizate de noi exclusiv în scopurile specificate mai jos, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

3.1. Furnizarea, îmbunătăţirea şi întreținerea serviciilor noastre online: Acestea includ analize ale datelor, identificarea tendinţelor de utilizare, precum şi calcule şi statistici referitoare la modelele de acces ale utilizatorilor. Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul legitim al Trident Oil Energy. Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an de la momentul colectării acestora.

3.2. Marketing și campanii promoționale: Datele dumneavoastră cu caracter personal, precum numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, vor fi utilizate doar în scopuri de marketing, cum ar fi sondaje, studii de caz, sau campanii publicitare sau promoționale, dacă există un temei legal pentru astfel de prelucrări, după cum reiese din descrierea de mai jos:

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an de la momentul colectării acestora.

Consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing poate fi retras în orice moment prin transmiterea unui email la office@peletibio.ro.

In măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu direct de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

3.3. Utilizarea formularului de contact – furnizarea unui răspuns la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră: In cazul în care utilizaţi formularul de contact pentru întrebări, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în respectivul formular, precum nume, adresă de e-mail, județul, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, sunt utilizate pentru a procesa solicitările dumneavoastră şi sunt stocate pentru a fi utilizate ulterior în cazul apariţiei unor alte întrebări. Temeiul prelucrării în acest caz constă în interesul legitim al Trident Oil Energy S.R.L. care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada procesării solicitării şi pentru o perioadă maximă de 1 an de la finalizarea procesării, cu excepţia cazului în care stocarea mai lungă este permisă din punct de vedere juridic pentru alte motive.

3.4. Protecţia drepturilor şi a proprietăţii: În cazul în care avem motive să credem că drepturile şi proprietatea Trident Oil Energy, furnizorii și clienţii nostrii sau părţile terţe au fost sau ar putea fi afectate, putem utiliza şi transmite datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a proteja astfel de drepturi şi/sau astfel de proprietate. În plus, ne rezervăm dreptul de a vă divulga datele cu caracter personal anumitor entități, cu condiţia ca o astfel de dezvăluire să fie impusă prin lege sau prin ordin al autorităţilor competente, pentru a asigura un procedeu just și echitabil în conformitate cu procedura indicată pe site-ul/site-urile noastre şi pentru a ne proteja drepturile menţionate anterior.

3.5. Curăţarea şi consolidarea datelor cu caracter personal: Din când în când, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pot fi verificate sau consolidate cu (i) date din registrele noastre existente , (ii) date preluate de la un predecesor legal, sau (iii) date din alte surse.

4.Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

5.Transmiterea şi divulgarea informaţiilor dumneavoastră personale

În funcţie de tipul de interacţiune pe care l-aţi solicitat (de exemplu, solicitarea de servicii, informaţii, etc.), datele dumneavoastră pot fi schimbate cu părţile terţe implicate în executarea respectivului proces (de exemplu, alți parteneri contractuali etc.). De asemenea, s-ar putea să fim nevoiți să dezvăluim date cu caracter personal pentru a îndeplini cerințele legale sau pentru a asigura aplicarea unor drepturi și executarea unor contracte.

 1. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi societatea care desfășoară activități de întreținere a site-ului web https://peletibio.ro/ Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 2. Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Trident Oil Energy, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.
 3. Respectarea legilor şi a obligaţiilor similare: Vom transmite datele dumneavoastră personale pentru a (i) executa sau respecta o lege, un regulament, un ordin emis de o autoritare publică sau alte măsuri obligatorii, (ii) detecta şi preveni ameninţările la adresa securităţii, fraude sau alte activităţi rău intenţionate, (iii) proteja şi/sau a exercita drepturile şi proprietăţile Operatorilor sau a unor terţe părţi şi (iv) proteja drepturile şi securitatea personală a angajaţilor noștri şi a terţilor, (v) terți achizitori, în măsura în care activitatea Operatorilor ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

6.Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

7.Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta de sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică de Confidențialitate se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

8.Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către Trident Oil Energy ;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat la punctul 11, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță, sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile pe site-ul nostru sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic, precum şi alte întrebări către Trident Oil Energy S.R.L, la un punct de contact indicat la punctul 10.

9.Securitatea datelor

Trident Oil Energy adoptă măsuri privind securitatea datelor pentru a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, având în vedere natura internetului, dorim să vă atragem atenţia asupra faptului că ar putea exista lacune de securitate în transmiterea datelor prin internet (de exemplu, comunicarea prin e-mail), iar protecţia completă a datelor împotriva accesului din partea unor terţi nu este posibilă.

10.Modalitate de contact

Pentru orice întrebări legate de prezenta Politica de Confidenţialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi:

Trident Oil Energy S.R.L.

Adresa poștală: strada Soldat. N.Predescu nr.4, mun.Constanta, jud Constanta, Romania

Adresa de e-mail:office@tridentoil.ro

11.Modificări la această Politică de Confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Trident Oil Energy , după cum va fi necesar. Trident Oil Energy vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

12.Alte site-uri

Declaraţia de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru site-ul www.peletibio.ro.

Garanţie:

Trident Oil Energy S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale greşeli privind conţinutul.

Trident Oil Energy își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent website-ul www.peletibio.ro

Trident Oil Energy SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune provocate în urma suspendării website-ului www.peletibio.ro

Drepturi de autor:

Tot conţinutul disponibil în acest website este proprietatea Trident Oil Energy SRL și este protejat de drepturile de autor. Eventualele multiplicări sau preluări fără autorizarea prealabilă din partea Trident Oil Energy S.R.L. vor fi sancționate potrivit legislației în vigoare.